Mednarodna mreža EMP


EMP je mednarodna mreža 40 organizacij in društev, ki so prisotne po celotni Evropi. Nacionalni odbori, kot je tudi na primer EMP Slovenija, organizirajo dogodke v svojih državah in s tem omogočajo izmenjavo idej več tisoče mladim letno. Dogodki so različni, od lokalnih do mednarodnih. Najbolj pogoste oblike so: EMP dnevi, regionalne seje, nacionalne seje, mednarodni forumi in mednarodne seje.

Schwarzkopf fundacija je krovna organizacija EMP. Mednarodno pisarno Evropskega mladinskega parlamenta vodi izvršni direktor, ki ga podpira ekipa projektnih managerjev, asistentov in prostovoljcev, ki delujejo že dalj časa v EMP.

Na mednarodni ravni EMP vodi Mednarodni upravni odbor (Governing body, ali GB v angleščini), ki zastopa interese organizacije kot celote. V sodelovanju z nacionalnimi odbori in člani organizacije določa smernice, ki zagotavljajo kakovost in varnost dogodkov EMP. Nadzoruje tudi tri mednarodne seje na leto. Sestavlja ga šest članov, ki jih izvolijo člani nacionalnih odborov.

Predstavniki nacionalnih odborov sestavljajo Predsedstvo nacionalnih odborov (Board of National Committees, ali BNC v angleščini), ki ima moč soodločanja skupaj z Mednarodnim upravnim odborom. Predlogi Mednarodnega upravnega odbora morajo biti odobreni s strani Predsedstva nacionalnih odborov, ki se sestane dvakrat na leto. Predsedstvo mednarodnih odborov lahko tudi samo predstavi predloge Mednarodnemu upravnemu odboru.

Mednarodna struktura EMP na kratko


Več informacij o mednarodni mreži EMP je možno najti tukaj.