Kontakt


Društvo Evropski mladinski parlament Slovenije

Tehnološki Park 21

1000 Ljubljana

[email protected]

Upravni odbor


Predsednica upravnega odbora

Nastja Orel

[email protected]

Vodstvo upravnega odbora in zakonito zastopstvo EMP Slovenije, upravljanje financ, administrativna funkcija.

Zbiranje sredstev

Selena Hozo

[email protected]

Zbiranje sredstev in materialov ter prijava na razpise.

Mednarodni koordinator

Ela Bolčič

[email protected]

Zastopansvo EMP Slovenije na Predsedstvu nacionalnih odborov, koordinacija neslovenskih udeležencev na dogodkih EYP Slovenije in slovenskih udeležencev v tujini.

Odnosi z javnostmi in komunikacije

Nina Knoll

[email protected]

Zunanja komunikacija, poslovna identiteta in kontakt z mediji.

Upravljanje s kadri in regionalni razvoj

Katarina Mazzini

[email protected]

Koordinacija znotraj društva, članstvo in organizacija manjših dogodkov za člane. Koordinacija s slovenskimi šolami in delegacijami za regionalne in nacionalne dogodke.

Nacionalni koordinator za dobrobit članov

Oleg Rogoza

[email protected]

Neodvisna oseba, ki je na voljo za kakršnekoli informacije glede dobrobiti in varnosti članov. Na voljo je za pogovor med sajami ali pa izven le-teh ter za vložitev pritožb.