• bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top

     

    Kdo smo?


    Evropski Mladinski Parliament (EMP ali EYP v angleščini) Slovenije je neprofitno in neodvisno društvo, ki omogoča mladim razmišljanje in debato o aktualnih evropskih vprašanjih. EMP temelji na neformalnem, medvrstinškemu izobraževalnemu pristopu, ki navdihuje in opolnomoči mlade, da postanejo odprti, strpni in aktivni državljani. Naše poslanstvo je spodbujati medkulturno razumevanje, podpirati politično udejstvovanje in opremiti naše udeležence z orodji potrebnimi za pozitivne spremembe, kot so skupinsko delo, znanje angleškega jezika in sposobnosti vodenja ter veščine nastopanja.