O EMP


Evropski Mladinski Parlament (EMP) je ena izmed največjih in najbolj edinstvenih platform za politično vključevanje, medkulturno spoznavanje in izmenjavo idej za mlade v Evropi. Kot medvrstniški izobraževalni program EMP združuje mlade iz različnih okolij in jim omogoča razpravo in pogovor o aktualnih evropskih vprašanjih, medkulturno razumevanje in sklepanje prijateljstev, ki ne pozna mej. EMP je nevladno, nestrankarsko in neodvisno društvo, ki temelji na neformalnemu izobraževanju in medvrstniškem učenju. Udeleženci in prostovoljci preko EMP pridobijo znanja in spretnosti, ki so potrebna za pozitivno preoblikovanje sveta okoli njih.

EMP Slovenije je bil ustanovljen leta 2013 in od leta 2014 organizira dogodke v okviru mednarodne mreže EMP. EMP Slovenije sestavljajo prostovoljci in ima status organizacije v javnem interesu na področju izobraževanja. Odličnost naših dogodkov je širše prepoznana, kar dokazujejo številne nagrade, saj smo v letu 2021 smo že peto leto zapored zmagali na natečaju za Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega na državni ravni.

Naši dogodki


Naši dogodki, t.i. seje, mladim omogočajo razmišljanje in debato o aktualnih in perečih evropskih vprašanjih. So edinstvena priložnost za pridobivanje izkušenj v obliki neformalnega učenja in sklepanje novih prijateljstev na zabaven način. Obstajo različne vrste sej, ki trajajo od dveh do desetih dni. Vsaka seja vsebuje naslednje elemente:

Teambuilding


Prvi del vsake seje je teambuilding. Med teambuildingom se udeleženci spoznajo in se naučijo sodelovanja skozi vrsto aktivnosti in iger.

Delo po odborih


Med delom po odborih v obliki skupin udeleženci prepoznajo specifične probleme in predlagajo rešitve na dano temo. Njihovi predlogi so predstavljeni v knjigi resolucij, ki ima podobno podlago kot sklepi Evropskega parlamenta.

Generalna skupščina


Zaključni del vsake seje je generalna skupščina. Na generalni skupščini udeleženci predstavijo in debatirajo o resolucijah, ki so jih napisali, na koncu pa sledi glasovanje glede vsake od resolucij.

Kulturni program


Seje pogosto spremlja kulturni program, ki seznanja udeležence s kulturo države gostiteljice in kultur udeležencev iz ostalih držav ter poudarja pomembnost kulturne raznolikosti Evrope.