Profesorji in šole


Čeprav je EMP Slovenije namenjen predvsem mladim, trdno verjamemo, da smo zanimivi tudi za profesorje in šole. Želimo si sodelovanja s šolami in profesorji, saj s tem širimo naš doseg, saj si želimo seznaniti dijake in študente na to priložnost.

Pri EMP se lahko pridobi veliko koristnih veščin, tako v obliki akademskih razprav kot v družabnih okoliščinah.

Jezikovne veščine


Jezik, ki ga uporabljamo v EMP Slovenije je angleščina, kar ponuja odlično priložnost za mlade, da se preizkusijo v uporabi jezika v praktičnih okoliščinah, razširijo svoj besedni zaklad in izboljšajo svoje veščine nastopanja.

Delo z ljudmi


V EMP so med drugim možnosti neformalnega učenja, kot so reševanje problemov, vodenje drugih, samoiniciativnost, strpnost in aktivno poslušanje ključnega pomena.

Medkulturna izmenjava


Na vseh naših dogodkih so prisotni tudi udeleženci, ki prihajajo iz drugih evropskih držav. To našim članom omogoča stik z različnimi kulturami in spodbuja medkulturno izmenjavo in razumevanje.

Politična pismenost


Teme debat v EMP so aktualna in relevantna evropska vprašanja, ki spodbujajo razumevanje Evropske Unije, njenih mehanizmov in rešitev, ki jih lahko najdemo v njenem okviru.

Profesorji delijo svoje izkušnje z EMP


Dodatno gradivo