Cilji in vizija

Naši cilji

Ozaveščati o aktualnih evropskih vprašanjih, spodbujati aktivno evropsko in slovensko državljanstvo.

Motivirati mlade, da se vključijo v projekte, ki delajo za dobrobit naše družbe.

Spodbujati mednarodno razumevanje, ekipno delo, raznolikost idej in medkulturni dialog.

Prispevati k razvoju osebnih veščin evropske mladine.

»FLOWING BEYOND LIMITS«

S projektom želimo izzvati naše udeležence, da razširijo svoja obzorja in presežejo navidezne meje – naj gre za osebne, kulturne ali geografske.

Konferenca bo potekala v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, zato se bomo osredotočili na pomembnost dobrih mednarodnih odnosov še posebej v času, ko se soočamo s številnimi perečimi problemi, ki niso omejeni z državnimi mejami, temveč so evropski oziroma svetovni.

Poudarek na trajnostnem razvoju

Mladi prostovoljci našega društva smo veliki zagovorniki dela na trajnostnem razvoju družbe, v kateri živimo. Tekom 94. Mednarodne konference Evropskega mladinskega parlamenta – Ljubljana 2021 se bomo osredotočili na več specifičnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov:

Splošna dostopnost izobrazbe

Naš projekt bo odprt za mlade iz različnih socialno-ekonomskih ozadij iz 40. različnih evropskih držav. Prav tako se bomo posebej trudili v projekt vključiti mlade iz depriviligiranih skupnosti.

Enakopravnost spolov

Vsi naši dogodki temeljijo na enakopravnem zastopanju spolov, kar zagotovimo že tekom selekcije prostovoljcev in udeležencev.

Okoljevarstvo

Nadaljevati želimo kulturo Ljubljane kot Evropske zelene prestolnice leta 2016. Tako bo naša celotna strategija temeljila na uporabi okolju prijaznih materialov in minimiziranju ogljičnega odtisa naših udeležencev tekom njihovega bivanja v Ljubljani. Od prihoda udeležencev bomo praktično vse razdalje med različnimi prireditvenimi prostori opravili peš oziroma z uporabo javnega prevoza.

Partnerstvo

Kot smo že omenili pri opisu krovne teme dogodka, verjamemo, da lahko največ dosežemo skupaj preko lokalnega in mednarodnega sodelovanja.